Alışveriş Sepeti

500 TL üzeri alışverişlerinizde Kargo Bedava ❤

Teslimat ve İade Sözleşmesi

TESLİMAT VE İADE SÖZLEŞMESİ
Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları
İşbu Teslimat ve İade Sözleşmesi (“Sözleşme”), KızBaşına (“Satıcı”) ile … (“Alıcı”) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir.

 

Madde 2 – Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait galeri.Kizbasina.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Rengi, Satış Bedeli web sitesinde belirtildiği gibidir.


Madde 4- Genel Hükümler
4.1– Alıcı, Satıcı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2– Sözleşme konusu maddi ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için Alıcı’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde Alıcı veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
4.4 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk Satıcı’ya aittir. Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
4.5 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün teslimatı için işbu teslimat ve iade sözleşmesi ile mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin Alıcı’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6 Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin Alıcı tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Alıcı ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Alıcı’ya aittir. Alıcı, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Satıcı’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.7 Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8 Alıcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca Alıcı’nın adresi Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, Alıcı dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında Alıcı Satıcı’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, Alıcı dilerse sözleşmeden dönebilir.
4.9 Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir.
4.10 Satıcı, internet sitesinden satışını yaptığı tüm ürünlerin içeriğini, kapsamını ve özelliklerini değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.
4.11 Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


Madde 5 – Cayma Hakkı
5.1 Satıcı, Alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, Ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde Ürünü Satıcıya iade etmek şartıyla Sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2 Alıcı, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
5.3 Alıcı, cayma hakkını siparişle birlikte kendisine teslim edilen cayma formunu doldurmak suretiyle veya cayma kararını bildiren açık bir beyan ile Satıcı’ya ulaştırarak kullanabilir. Söz konusu formun veya açık cayma beyanının cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri sağlayıcısı ile Satıcı’ya yöneltilmesi gerekmektedir. Cayma bildiriminin yapılabileceği Satıcı’ya ait iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:
Açık Adres:
E-posta:
5.4 Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, varsa malın Alıcı’ya teslim masrafları da dahil olmak üzere Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeleri, satın alırken kullanılan ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tek seferde, Alıcı’ya iade edecektir.
5.5 Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı Satıcı’ya geri göndermesi gerekmektedir. İadeye konu mal ile beraber söz konusu malın faturasının, kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarlarının ve söz konusu malın satın alınması sebebiyle hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya iade edilmesi gerekmektedir.
5.6 Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır. Aksi halde malda meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan alıcı sorumlu olacaktır.
5.7 Alıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15. Maddesi gereği düzenlenen cayma hakkının istisnaları hallerinde cayma hakkını kullanamayacağını beyan ve taahhüt eder.


Madde 6- Yürürlük
6.1 İşbu Sözleşme, …/…/…. tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
6.2 Site üzerinden yapılan işlemler Türk Borçlar Kanunu, tüketici mevzuatı ve yürürlükteki sair mevzuat uyarınca tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilir.
Alıcı Satıcı

Ücretsiz Kargo

300 TL ve üzeri alışverişlerde kargo ücretsiz.

Kolay İade ve Değişim

30 gün boyunca iptal ve iade garantisi.

Sertifikalı Ürünler

Sürdürülebilir üretim ile sertifikalı ürünler.

100% Güvenli Ödeme

256 Bit SSL Sertifikası ile güvenli ödeme.